Elektrotechnische normen en regelgeving:De Normen en regelgeving met name op het gebied van elektrotechniek zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Om de inspecties en controles van installaties, machines en arbeidsmiddelen te kunnen uitvoeren, zijn wij genoodzaakt om volledig op de hoogte te zijn van de allerlaatste wijzigingen en aanpassingen in deze normen en regelgeving. Derhalve kunnen wij u voorzien van maatwerkadvies waarin wij op een correcte, praktische en bruikbare manier de normen en wetten implementeren.