Inspectie elektrische arbeidsmiddelen:Doel:
- De elektrotechnische veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen onderzoeken.

Uitvoering:
- Metingen.
- Visuele waarnemingen.
- Apparaten voorzien van sticker en goedkeurings nummer.

Resultaat:
- Elk apparaat is opgenomen in een rapport.
- U voldoet aan de wettelijke verplichting na de inspectie.
- U hebt een overzicht van alle in het bedrijf aanwezige arbeidsmiddelen.

Wij kunnen de apparaten uitrusten met een chip in plaats van een sticker.
Voordelen:
- Digitale rapporten, zijn makkelijker terug te vinden.
- Gereedschapbeheer vereenvoudigd.