NEN 1010 inspectie:Doel:
- Een goed overzicht krijgen van de huidige opgeleverde of op te leveren staat en omvang van de gebouwgebonden vaste nieuwe elektrotechnische installatie, machines en machineparken.
- De veiligheid van de installatie onderzoeken.
- Het veilig gebruik van de installatie onderzoeken.
- Juiste wijze van aanleg van de installatie onderzoeken.

Uitvoering:
- Visuele waarnemingen.
- Metingen.

Resultaat:
- Duidelijk alleszeggend Inspectierapport.
- Foto bijlagen ter verduidelijking.