NEN-EN 60204 inspectie:Doel:
- Een goed overzicht krijgen van de elektrische uitrusting van machines.
- De veiligheid van de machines onderzoeken.
- Het veilig gebruik van de machines onderzoeken.
- Juiste wijze van aanleg van de elektrische delen van de machines onderzoeken.

Uitvoering:
- Visuele waarnemingen.
- Metingen.

Resultaat:
- Duidelijk alleszeggend Inspectierapport.
- Foto bijlagen ter verduidelijking.
- Gebruiksdocument voor CE-certificering.