Netanalyse:Doel:
Problemen in de elektrotechnische installatie traceren, zoals:
- Flikkering.
- Asymmetrisch net.
- Harmonische vervuiling.
- Spanningsafwijkingen.
- Stroomafwijkingen.
- Vermogensmeting.
- Blindstromen.
- Enz.

Uitvoering:
- Metingen.
- Visuele waarnemingen.

Resultaat:
- Duidelijk alleszeggend Inspectierapport.
- Advies voor de te nemen maatregelen.

Optioneel:
- Advies voor energie beperkende maatregelen (indien mogelijk).