NTA 8220 inspectie:Verzekeringsinspectie brandveiligheid Elektrisch Materieel.

Doel:
- Een goed overzicht krijgen van de brandveiligheid van het elektrisch materieel.

Uitvoering:
- Visuele waarnemingen.
- Metingen.
- Thermografische metingen.

Resultaat:
- Duidelijk alleszeggend Inspectierapport.
- Foto bijlagen ter verduidelijking.
- Eventueel dringend advies om maatregelen te treffen.