SCIOS Scope 10 inspectie:Inspectie brandveiligheid Elektrisch Materieel. De SCIOS Scope 10 Inspectie wordt vaak door de verzekering opgelegd.

Doel:
- Een goed overzicht krijgen van de brandveiligheid van het elektrisch materieel.

Uitvoering:
- Visuele waarnemingen.
- Metingen.
- Thermografische metingen.

Resultaat:
- Duidelijk alleszeggend Inspectierapport.
- Foto bijlagen ter verduidelijking.
- Eventueel dringend advies om maatregelen te treffen.