SCIOS Scope 12 Inspectie:De SCIOS Scope 12 Inspectie wordt vaak door de verzekering opgelegd.

Doel:
- Een goed overzicht krijgen van de huidige staat en omvang van de PV installatie.
- Juiste wijze van aanleg van de installatie onderzoeken.
- De veiligheid van de installatie onderzoeken.

Uitvoering:
- Visuele waarnemingen.
- Metingen.

Resultaat:
- Duidelijk alleszeggend Inspectierapport.
- Foto bijlagen ter verduidelijking.
- Eventueel dringend advies om maatregelen te treffen.