inspectie:Doel:
- Een goed overzicht krijgen van de warmtebelasting van de diverse onderdelen van de elektrotechnische installatie.
- Overbelasting van installatiedelen traceren.
- Losse contacten van installatiedelen traceren.

Uitvoering:
- Metingen.
- Visuele waarnemingen.

Resultaat:
- Duidelijk alleszeggend Inspectierapport.
- Foto bijlagen ter verduidelijking.
- Eventuele dringend advies om maatregelen te treffen.