AGM Inspectie Advies Training


 

Inspectie: Noodzaak of Nuttig?

In de ogen van AGM Inspectie nuttig.

Een inspectie uit laten voeren:
• Vergroot de continuïteit van uw bedrijf.
• Verkleint het risico van elektrocutie.
• Verkleint het risico op brand.
• Laat zien dat u als ondernemer verantwoordelijk om gaat met uw verplichte naleving van de ARBO-wet.

Door het periodiek laten inspecteren van uw installatie, komen er zaken aan het licht welke in de loop der maanden of jaren als gewoon worden ervaren. Vaak zo gewoon dat we helemaal niet stil staan bij de gevaren van productie-uitval, brand of erger nog: elektrocutie.

Zo is dat ene stopcontact dat altijd al los zat en gescheurd is voor niemand een probleem, want iedereen binnen het bedrijf weet dat je daar voorzichtig mee moet zijn.

Na verloop van tijd komt er een werknemer van een derde partij om werkzaamheden te verrichten in uw bedrijf. Deze werknemer is uiteraard niet op de hoogte van de gevaarlijke situatie. Ook is deze werknemer geen elektrotechnisch onderricht persoon, maar heeft wel spanning (stroom) nodig om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Helaas, het kapotte stopcontact is juist het stopcontact dat nu gebruikt wordt.

Nu kan het hier al op vele punten mis gaan:

• De werknemer steekt de stekker in het kapotte stopcontact en door dat er sluiting ontstaat valt spanning van de betreffende groep uit. (hoeveel computers zitten er op dezelfde groep en zijn al hun ingevoerde data van de afgelopen uren kwijt)

• De werknemer steekt de stekker in het kapotte stopcontact, maar door de scheur in de behuizing raakt de werknemer een actief deel en wordt geëlektrocuteerd.

Nu maar hopen dat de aardlekschakelaar werkt, wanneer is deze voor de laatste keer getest!
Ook het gedeeltelijk herinschakelen van de installatie kan een probleem geven wanneer niet de juiste tekeningen aanwezig zijn. (controlepunt tijdens inspectie)