AGM Inspectie Advies Training


 

Inspectie: Wet en Verzekering!

ARBO-wet:
Volgens de ARBO-wet is de werkgever, eigenaar of beheerder verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid van zijn installaties binnen zijn organisatie. Om die veiligheid te waarborgen, worden in de Arbowet een aantal voorwaarden gesteld. Zo dienen elektrische installaties veilig te gebruiken te zijn, en te worden onderhouden. Preventieve en periodieke inspecties kunnen bijdragen aan een veilig gebruik en onderhoud van de aanwezige installaties.

Ook moet de werkgever ervoor zorg dragen dat zijn medewerkers, maar ook derden op een juiste en veilige manier aan de installaties kunnen werken.

Verzekeringen:
Naast de Arbo-wet eisen veel verzekeraars een periodieke keuring aan de installatie.
Een goedkeuring van een (brand)veilige elektrotechnische installatie is minder risico voor de verzekeringsmaatschappij.